Geometrije

Eden izmed osnovnih delov za izmenjevalnike je geometrija, ki stopi v uporabo za izboljšanje termičnega toka med dvemi tekočinami. Prav na podlagi vlog izmenjalnika pride do izbire cevi , materiala za lamele ter njihove geometrije.

LAMELE

Lamele iz aluminija, prebarvanega aluminija ali bakra s posebnim valovanjem za večje termično izmenjevanje med zrakom in lamelo. Ob enem zadržuje tudi bremenske izgube na strani za zrak in istočasno spodbuja pomikanje kondenzacijske vode in vode od odtaljevanje.

Lamele so lahko na voljo tudi v Inoxu 316L za namestitve, kjer pride do termične izmenjave v agresivnih prostorih kot so lahko na primer prehrambeni sektor ali izmenjevalniki, ki jih lahko rabite v solnatih okoljih.

Tu sledijo glavne možne geometrije na podlagi zaželenega in izbranega materiala. Na podlagi funkcij, ki jih je stranka zaprosila in debeline traka, je mogoče izvesti večji ali manjši navoj med lamelami.

DOWNLOAD

Geometrije(.pdf)

 

 

ALUMINIJASTE LAMELE

Možna geometrija (mm) Navoj lamel (mm)

25x12,5
25x21,65
25x25
35x35
60x30
50x50

1,6÷3,4 mm
1,6÷6 mm
1,7÷5,5 mm
2,5÷12 mm
2,5÷10 mm
2,5÷10 mm
 

 

 


LAMELE IZ HIDROFILNEGA ALUMINIJA

Možna geometrija (mm) Navoj lamel (mm)
25x12,5
25x21,65
1,6÷3,54 mm
1,6÷3,54 mm

LAMELE IZ PREBARVANEGA ALUMINIJA

Možna geometrija (mm) Navoj lamel (mm)
25x21,65 2÷4,2 mm

JEKLENE LAMELE 316L

Možna geometrija (mm) Navoj lamel (mm)
25x21,655 / 35x35 2,1÷3,6 mm

BAKRENE LAMELE

Možna geometrija (mm) Navoj lamel (mm)
25x21,65
25x25
35x35
1,6÷4,8 mm
1,67÷3,5 mm
2,5÷4 mm